700.000 euro voor onderzoek groene schoolpleinen

VU Amsterdam en Hogeschool Leiden hebben samen 700.000 euro gekregen om onderzoek te doen naar hoe groene schoolpleinen een gezonde ontwikkeling van kinderen op basisscholen kunnen bevorderen en het leerrendement kunnen vergroten.

Zij gaan onderzoeken hoe een groen schoolplein, met extra planten en bomen, effectief ingezet kan worden in het onderwijsleerproces en welke expertise bij leerkrachten nodig is om dit te bereiken.

Het onderzoek wordt geleid door socioloog Jolanda Maas van de VU en pedagoog Dieuwke Hovinga van de Hogeschool Leiden.

Consortium
De onderzoekers werken samen met VU-hoogleraar Mark van Vugt en hoogleraar Agnes van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen, in een consortium van partners waaronder de Thomas More Hogeschool, Veldwerk Nederland, de Sophia Stichting en Fonds 1818.