‘Aanbestedingswet schiet nog tekort’

De evaluatie van de Aanbestedingswet laat zien dat de uitvoering door aanbestedende partijen zoals gemeenten en provincies tekort schiet. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Uit de evaluatie die minister Kamp onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat het de aanbestedende diensten aan professionaliteit ontbreekt om de eigen regels uit de wet naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit leidt ertoe dat enkel naar de prijs wordt gekeken.

Dit terwijl van de ondernemers wel wordt gevraagd een offerte op basis van EMVI-criteria op te stellen. Hierdoor wordt bij de gunning geen aandacht besteed aan innovatieve oplossingen. Veel werk en dus kosten voor niks, stellen de ondernemersorganisaties.

Positie mkb
Daarnaast is de positie van het mkb nog niet verbeterd, terwijl dit het hoofddoel was van de wet. Ook zzp’ers hebben het lastig om een voet tussen de deur te krijgen. Dit komt vooral door de toepassing van zogenaamde marktplaatsen, die ervoor zorgen dat zzp’ers enkel op prijs kunnen concurreren zonder dat er de mogelijkheid is om ervaring en vaardigheid te overleggen.

Voor het mkb en zzp’ers is het van groot belang dat aanbestedende partijen worden verplicht tot marktconsultatie.

Geen gelijkwaardige basis
Ook blijkt uit de evaluatie dat contracten niet op gelijkwaardige basis worden opgelegd. Dit zorgt ervoor dat ondernemers nagenoeg ongelimiteerde risico’s lopen. Architecten moeten bijvoorbeeld vaak al de hele opdracht uitwerken. Na het mislopen van de opdracht worden de gemaakte kosten niet gecompenseerd.

Volgens de ondernemersorganisaties ziet minister Kamp ook de noodzaak van professionalisering, betere toegang en proportionaliteit in de contractvoorwaarden.