‘Aandacht voor groene bedrijfsterreinen neemt toe’

De aandacht voor groenere bedrijfsterreinen neemt toe. Dat schrijft Royal HaskoningDHV op haar website.

Steeds meer bedrijven nemen een specifieke verantwoordelijkheid voor biodiversiteit. Ook investeren bedrijven hierin om het groene imago te versterken of werknemers te inspireren.

Bij het vergroenen van een bedrijfsterrein spelen volgens HaskoningDHV drie aspecten een rol: de terreininrichting, het terreinbeheer en de bedrijfsactiviteiten. Belangrijk daarbij is of het terrein wel of niet in verbinding staat met andere gebieden.

Met het instellen van verbindingszones, bijvoorbeeld door op leegstaande percelen tijdelijke natuur aan te leggen, kunnen populaties tussen verschillende gebieden migreren. Een voorbeeld vormt het bedrijventerrein Chemelot in Zuid-Limburg.

De biodiversiteit kan verder verrijkt worden door leegstaande percelen geschikt te maken voor ’tijdelijke natuur’ met habitats voor een aantal soorten die op de rode lijst staan. Ook technische oplossingen kunnen de kwaliteit van het ecosysteem vooruit laten gaan.