Aantal teken in tien jaar tijd toegenomen

Uit een langjarig onderzoek door Wageningen University & Research blijkt dat het aantal teken in Nederland is toegenomen, met een record aantal in 2015. Op alle locaties zijn besmettingen met de Borrelia-bacterie gevonden, variërend van 7,5 tot 25%.

In juli 2006 begon de WUR met het tekenonderzoek. Doel van de vangsten was om een indruk te krijgen van de verspreiding en populatiedynamiek van teken in ons land, en het daaraan gekoppelde risico voor een infectie met de Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken.

Risico
De conclusie van het onderzoek is dat overal in ons land waar voor teken geschikt leefgebied is, er een risico is op het oplopen van een beet van een met Borrelia besmette teek. Het risico verschilt sterk per seizoen waarbij het risico op een tekenbeet in de wintermaanden duidelijk lager is, maar niet helemaal afwezig, zeker in warme winters.

Lokale verschillen
Het gemiddeld aantal teken is in Nederland tussen 2006 en 2016 toegenomen, maar met grote lokale verschillen. De resultaten bieden nieuwe mogelijkheden om een betere risicoanalyse voor het oplopen van een besmette tekenbeet te maken. Ook draagt het onderzoek bij aan de ontwikkeling van preventieve maatregelen die nodig zijn om de continue stijging van het aantal ziekte van Lymegevallen in Nederland tegen te gaan.