Afspraak om gemeenten waterbestendig in te richten

Alle overheden hebben dinsdag een afspraak gemaakt om steden en dorpen waterbestendig in te richten en het water waar nodig de ruimte te geven. Dat kan door opvang van water op waterpleinen, door meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur.

De afspraak is onderdeel van het Deltaprogramma 2015 dat op Prinsjesdag door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister Schultz: „Er wonen meer mensen in de laag gelegen gebieden. Onze economische activiteiten zijn veel groter. En door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en komt er meer water door onze rivieren. Het is dus tijd voor een nieuw deltaplan met extra bescherming.”

Voorstel
De Deltabeslissingen volgen uit het advies waaraan deltacommissaris Wim Kuijken sinds 2010 heeft gewerkt.

Kuijken: „Ik ben trots dat ik de afgelopen jaren als regeringscommissaris de voorliggende beslissingen en strategieën heb kunnen voorbereiden en een uitgewerkt en goed onderbouwd voorstel heb kunnen doen namens de betrokken overheden en vele maatschappelijke organisaties.”

Kennisportaal
Onderdeel van de plannen is het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Hier staan hulpmiddelen en handreikingen voor overheden om gebieden klimaatbestendig in te richten.