‘Afzetproblematiek biologisch plantmateriaal is complex’


  Biologische bollen en perkgoed zijn gewild bij gemeentelijke groenvoorzieners. De beschikbaarheid aansluiten op die vraag is echter complex. Die conclusie trekt landbouwminister Schouten van LNV na gesprekken met onder meer de KAVB en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Gemeenten geven desgevraagd aan dat ze veel interesse hebben in duurzaam geproduceerd plantmateriaal voor hun groenvoorziening. De beschikbaarheid van de juiste hoeveelheden van biologische bollen en perkgoed op de juiste tijdstippen is echter een probleem. Biologische bollentelers hebben bijvoorbeeld ten minste twee jaar nodig hebben om de gevraagde partijen te produceren. Dit past veelal niet in de planning van de gemeentelijk groenvoorziening. Vraag en aanbod komen daardoor moeizaam bij elkaar.

  Motie

  De Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) vroegen het kabinet mei 2021 via een motie of het mogelijk is het aandeel biologische bloembollen en perkgoed dat afgenomen wordt door gemeenten en provincies binnen afzienbare tijd te verhogen naar minimaal 25%. Landbouwminister ging daarom in gesprek met het IPO, de VNG, de KAVB en betrokken handelsorganisaties in biologische bollen, gemeenten en provincies. Uit de gesprekken is gebleken dat de afzetproblematiek complexer is dan alleen de stimulering van de vraagkant.

  Het voornemen in de Europese Green Deal is om in 2030 25% van de landbouwgrond voor biologische landbouw te gebruiken. De Kamerleden Boswijk en De Groot constateren dat Nederland daarin achterloopt.

  Wel interesse in biologische plantmateriaal

  Het areaal biologische bollenteelt is vrij beperkt en redelijk stabiel, dat geldt ook voor het aantal telers. De omschakeling naar biologische bollenteelt is niet eenvoudig en zal naar verwachting niet op korte termijn leiden tot een groter areaal. Er is wel interesse bij gemeenten en provincies om meer biologische bollen en perkgoed af te nemen, constateert minister Schouten. Bij het opstellen van de nationale strategie voor biologische productie en consumptie bekijkt ze welke sectoren en ketens kansrijk zijn binnen de Nederlandse context en wat nodig is om de samenwerking binnen de keten verder te bevorderen. De biologische sierteelt zal als een van de te verkennen sectoren worden meegenomen.

  Minister Schouten (LNV) informeerde de Tweede Kamer met deze brief over het proces voor de totstandkoming van de nationale strategie voor biologische productie en consumptie.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties