Alternatief voor BGL, VAR verdwijnt

Er komt een alternatief voor het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL). Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën maandag in een brief aan de tweede Kamer. De VAR verdwijnt.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel was bedoeld om de bestaande praktijk van VAR-verklaringen aan te passen. Volgens het kabinet werkte de VAR schijnzelfstandigheid in de hand.

De BGL moest dit voorkomen. Het wetsvoorstel werd echter afgewezen door werkgeversorganisaties, met name vanwege de grotere rechtsonzekerheid en administratieve lasten.

Zekerheid vooraf
Met het nieuwe alternatief voor de BGL kunnen opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf krijgen als ze meerdere zzp’ers contracteren voor soortgelijk werk. Ook voor zzp’ers dalen de administratieve lasten: zij hoeven straks geen VAR-verklaring meer aan te vragen en ook geen vragenlijst in te vullen via een webmodule, zoals aanvankelijk voorzien in het wetsvoorstel BGL.

Modelovereenkomsten
In de praktijk kunnen modelovereenkomsten worden voorgelegd aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten op basis van bestaande wet- en regelgeving en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen.

Zekerheid van de Belastingdienst dat geen loonheffing hoeft te worden afgedragen, geldt uiteraard alleen als de praktijk aansluit bij de overeenkomst. Blijkt in de praktijk dat de overeenkomst niet wordt gevolgd en sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen.