Amsterdam richt zich op bermgras en biocomposiet

Amsterdam sluit samen met zeventien partijen een nieuwe Green Deal. In de Green Deal Grassen & Gewassen gaan partijen samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe businesscases met grassen en gewassen als basismateriaal.

De Green Deal Grassen & Gewassen bestaat uit zes pijlers: vlas, straatmeubilair uit biocomposiet of afvalhout, hennep, bermgras als basismateriaal voor hoogwaardige toepassingen, producten uit bamboe, en stimulering van biobased economy via communicatie en pilots.

Deze laatste pijler is gericht op het delen van kennis en het gezamenlijk in de regio laten zien wat al mogelijk en rendabel is binnen de biobased economy.

De pilots en onderzoeken zijn innovatief en aansprekend: zo wordt gewerkt aan een ‘Amsterdammertje’ van biocomposiet. Ook wordt onderzocht of vlashalmen gebruikt kunnen worden in vezels voor kleding of bouwmaterialen.

Braakliggende gronden
Per pijler werken partijen samen aan het vormen van rendabele businesscases. De betrokken gemeenten Waternet en Schiphol stellen onder meer tijdelijk braakliggende gronden ter beschikking.

De Rijksoverheid kijkt samen met de betrokken gemeenten of sprake is van knellende wet- en regelgeving, en zal zich inspannen om waar mogelijk deze knelpunten weg te nemen.