Aoc’s boos over korting op groene mbo

Door extra bezuinigingen op de onderwijsbudgetten voor het groene mbo ontstaat er volgend jaar een forse financiële achterstand ten opzichte van het overige mbo. Omgerekend ontvangen aoc’s volgend jaar €1.000 per student minder dan roc’s.

Volgens de AOC Raad plaatst dit de aoc’s, die verantwoordelijk zijn voor het groene vmbo en mbo, voor een groot financieel probleem.

Onderzoek
Afgelopen jaar is er door het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de bekostiging van het groene onderwijs. De conclusies zijn op Prinsjesdag per brief aan de Tweede Kamer medegedeeld.

Staatssecretaris Dijksma schrijft in de brief geen mogelijkheden te zien om binnen haar begroting de bekostiging van het groene onderwijs te handhaven op een vergelijkbaar niveau met het overige mbo.

Ambities
AOC Raad-voorzitter Jan-Pieter Janssen: „De brief aan de Tweede Kamer staat vol met ambities voor het groene onderwijs. Deze ambities onderschrijven wij. Echter: kwaliteit en continuïteit kosten geld. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven in onze sectoren over goed opgeleide arbeidskrachten kunnen beschikken, moet deze bezuinigingsmaatregel van tafel. Onze leerlingen mogen niet de dupe worden van een financieel probleem van het ministerie van Economische Zaken.”