Arbeidsmarktonderzoek in groene sector

Werkgeversorganisaties en vakbonden in de agrarische en groene sectoren laten een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren. Hierbij wordt samengewerkt met kenniscentrum Aequor.

Om een actief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Met het onderzoek ontstaat meer inzicht in de in- en uitstroom van werknemers en in vacatures.

Maar ook of er verschuivingen zijn in het soort opleidingen dat door ondernemers wordt gevraagd en hun verwachtingen voor de toekomst.

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Niemand krijgt dus de antwoorden te zien gekoppeld aan het bedrijf. Het onderzoek start op 15 juli en loopt tot 11 augustus. Bedrijven worden per e-mail benaderd door het onderzoeksbureau.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer.