Arcadis herstelt laagveen in Vuntus

Arcadis werkt in opdracht van Natuurmonumenten aan het herstel van natuurgebied Vuntus bij Oud-Loosdrecht. Het gebied is 130 ha groot.

Voor Arcadis is hiermee een omzet van 1 miljoen euro gemoeid en het werk zal ongeveer een jaar in beslag nemen. In dit project werken diverse partijen met elkaar samen zoals Waternet en de provincie Noord-Holland.

De activiteiten bestaan uit het verwijderen van beplanting, de aanleg van nieuwe watergangen, natuurvriendelijke oevers en het verdiepen van enkele petgaten.

Een van de opdrachten is om bij de uitvoering van het werk de verstoring van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien moeten partijen rekening houden met verschillende beschermde planten- en dierensoorten.

Uitdaging
Algemeen directeur Gert Kroon van Arcadis: „Het is een prachtige uitdaging voor ons team om de kennis op de gebieden van ontwerp, ecologie, uitvoering en project-, contract- en risicomanagement met elkaar te verbinden.”

Het natuurgebied Vuntus maakt deel uit van de Loosdrechtse plassen, behoort tot het Nationaal Natuurnetwerk en is aangewezen als Natura 2000 gebied.