Arnhem investeert half miljoen in groen en stadslandbouw

De gemeente Arnhem investeert in 2015 en 2016 voor meer dan een half miljoen euro in ‘groen in de stad’. Zo wordt in de binnenstad op verschillende plekken groen toegevoegd in de vorm van bomen, struiken of verticaal groen.

Ook voor stadslandbouw wordt de komende periode geld uitgetrokken. In totaal is er geld gereserveerd voor dertien projecten. Dat geld komt uit het gemeentelijk Groenfonds dat is bestemd om het groene karakter van Arnhem te behouden en te versterken.

Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden: „Soms ontkom je er als stad niet aan groen op te offeren om ontwikkelingen mogelijk te maken. Het is dan prettig dat we een Groenfonds hebben om dat verlies te kunnen compenseren. Bovendien biedt het Groenfonds de mogelijkheid om groene initiatieven uit de wijken mogelijk te maken.”

Hitteplekken
Het toevoegen van groen helpt om hitteplekken te verminderen, een ambitie uit het coalitieakkoord. In Arnhem zijn met name het centrum en Kronenburg bekende hitteplekken. Door het toevoegen van groen kan daar wat aan gedaan worden.

Van het totaal beschikbare budget van ruim een half miljoen wordt de komende twee jaar €100.000 beschikbaar gesteld voor het financieel steunen van wijkinitiatieven die bijdragen aan het verminderen van de hitteplekken.