Asscher buigt zich over loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Minister Asscher van Sociale Zaken is bereid de lange loondoorbetalingsplicht voor zieke werknemers onder de loep te nemen. Dat meldt Bouwend Nederland.

Asscher heeft de Tweede Kamer toegezegd op korte termijn te bezien hoe hij kleine werkgevers kan ontlasten. Dat zou kunnen door de loondoorbetalingsverplichting te verkorten van twee naar een jaar.

Kleine ondernemers ervaren de loondoorbetaling bij ziekte soms als een dermate grote last dat zij huiverig zijn om nog werknemers in dienst te nemen.

Bouwend Nederland is blij dat het thema ’loondoorbetaling bij ziekte’ nu de volle aandacht van de minister krijgt en wacht diens voorstellen met oplossingsrichtingen met belangstelling af. Mogelijk worden die al voor 1 juli bekend.