BBL-leerlingen behalen certificaat De Levende Tuin

Een groep van 45 aankomend hoveniers ontving bij het Wellantcollege in Gouda het certificaat bij de cursus De Levende Tuin. Zij volgden deze cursus in het kader van het sectorplan van de hoveniers en groenvoorzieningsbranche. Wellantcollege en TRI Groei in Groen verzorgden het achtdaagse programma in samenwerking met VHG.

Het programma voor de cursus is in onderlinge samenwerking tussen TRI Groei in Groen, het Wellantcollege en VHG tot stand gebracht. TRI heeft de bedrijven in de regio benaderd om leerlingen aan te melden. De 45 deelnemers werden bekend gemaakt met de basisprincipes van een levende tuin en bezochten diverse bedrijven in de regio om de toepassingen in de praktijk te zien. „Ik hoop dat jullie dit nooit meer kwijtraken en dat jullie iedere sloot, schutting en terras anders gaan bekijken”, aldus een van de docenten.

Sectorplan
Deze aanvullende scholing voor leerlingen die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) maakt deel uit van het sectorplan dat de hoveniers en groenvoorzieningsbranche de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Met dit plan willen de sociale partners in de sector zorgen voor behoud van werkgelegenheid en bevordering van vakbekwaamheid in de branche.
VHG-voorzitter Rien van der Spek noemde de samenwerking in Gouda een prima voorbeeld voor de rest van Nederland. „Een goede opleiding is de basis van ons vak. Nu het beroepsonderwijs steeds algemener wordt, zal het bedrijfsleven steeds meer moeten investeren in onderwijs en als hoveniers en groenvoorzieningsbranche doen we dit ook.”

45 aankomende hoveniers behaalden deze week het certificaat De Levende Tuin.