BPL onder minimaal vereiste dekkingsgraad

  De dekkingsgraad van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) bedroeg in februari 102,9%. Daarmee zit het BPL onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104%.

  In 2014 lag de dekkingsgraad steeds boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat het pensioenfonds ‘in kas’ heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds).

  Rentestand
  De hoogte van de dekkingsgraad wordt voor een groot deel bepaald door de stand van de rente. Hoe lager de rente is, hoe hoger de verplichtingen. Veel pensioenfondsen zitten door de lage rentestand onder de minimaal vereiste dekkingsgraad.

  In februari is de rente nog licht gestegen; daardoor steeg de dekkingsgraad 2,6% ten opzichte van januari. Toen was de dekkingsgraad 100,3%. Naast de rente zijn de beleggingen gestegen, met name de aandelen en de vastrentende waarden.

  De rode lijn geeft de dekkingsgraad van het BPL weer, de groene lijn is de minimaal vereiste dekkingsgraad.