BRANA presenteert gedragscode voor natuurbegraafplaatsen

De Branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland (BRANA) heeft een gedragscode ontwikkeld. Hiermee wil zij de kwaliteit en de continuïteit van het groeiende aantal natuurbegraafplaatsen waarborgen.

De gedragscode beschrijft een reeks gedragsregels waaraan een natuurbegraafplaats moet voldoen om het BRANA-keurmerk te mogen voeren. Zo verklaart een begraafplaats dat het natuurbeheer plaatsvindt door een gecertificeerd natuurbeheerder, dat het zorgdraagt voor een correct en respectvol verloop van begrafenissen, dat het duidelijk maakt dat de graven niet geruimd worden, hoe de grafrust geborgd wordt en dat er géén bovengrondse asverstrooiingen plaats mogen vinden.

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit toetst periodiek of de natuurbegraafplaatsen aan de gedragscode voldoen.

Hype
Vooral onder grondeigenaren is het natuurbegraven zo langzamerhand een hype aan het worden aldus de branchevereniging. Er is echter geen eenduidige definitie voor het fenomeen natuurbegraafplaats. Daarom vond de BRANA het tijd worden voor een gedragscode.