BTL Advies levert ecologische geo-informatie

BTL Advies gaat de komende jaren ecologische geo-informatie leveren aan Rijkswaterstaat. Onlangs ondertekende BTL Advies, als één van de geselecteerde partijen, de Raamovereenkomst Ecologische Geo-Informatie.

BTL Advies is al jaren samenwerkingspartner van Rijkswaterstaat op het gebied van ecologisch onderzoek en advies, landschappelijk advies, als expert voor groenbeheerplannen en gegevensinwinning van het groenareaal.

Met de ondertekening van deze raamovereenkomst wordt voor de komende jaren de samenwerking verder geïntensiveerd en zal BTL Advies ook ecologische informatie op terreinen van Rijkswaterstaat inwinnen, verzamelen en rapporteren.

Het betreft zowel inventarisatie van flora en fauna op land, als inventarisatie van watergebonden flora en fauna in beheergebieden van Rijkswaterstaat door geheel Nederland.