Bacterievuur boven de rivieren

Boven de rivieren zijn dit jaar een aantal behoorlijke uitbraken van bacterievuur gevonden. Dat meldt Naktuinbouw naar aanleiding van de door hen uitgevoerde inspecties van het openbaar groen in de bufferzones.

Het totaal aantal aantastingen van bacterievuur in de bufferzones was dit jaar ongeveer gelijk aan dat van de afgelopen jaren. Wel zien de inspecteurs een verschuiving van de locaties in het zuiden van het land naar boven de rivieren.

De bufferzones zijn ingesteld rond boomkwekerijgebieden. Hier gelden strengere maatregelen om de export van daar geteelde, voor bacterievuur gevoelige, planten mogelijk te maken.

Als bacterievuur in de bufferzone wordt aangetroffen, heeft dit op grond van EU-regelgeving consequenties voor de exportmogelijkheden van deze kwekerijen. Bacterievuur kan dus grote economische schade veroorzaken voor de boomkwekerijsector.

Om deze schade te voorkomen spoort de NVWA binnen de bufferzones aantastingen van bacterievuur op en controleert op naleving van de maatregelen. Naktuinbouw controleert daarnaast bij boomkwekerijbedrijven zelf op de aanwezigheid van aantastingen. In de bufferzones moet de ziekte bestreden worden.

Nieuwe aanplant
Ondanks een aanplantverbod werden regelmatig nieuw geplante wilde meidoorns in de bufferzones aangetroffen. In de bufferzones is het verboden Cotoneaster salicifoliusfloccosus, Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster watereri en de daartoe behorende cultivars, Photinia davidiana, Crataegus calycina (koraalmeidoorn), Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn) en Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), met uitzondering van de cultivars, aan te planten.

foto: LLTB

Bacterievuur in Crataegus