Bacterievuurcontroles in openbaar groen

Inspecteurs van Naktuinbouw zijn deze maand gestart met de controle van bacterievuur in het openbaar groen binnen de zogeheten bufferzones.

In de Nederlandse regelgeving staan maatregelen die verspreiding van bacterievuur in de bufferzones moeten voorkomen. Hierdoor blijven bomen en planten van boomkwekerijen uit deze gebieden verhandelbaar naar gebieden binnen de Europese Unie met dezelfde status.

Deze bufferzones zijn wettelijk vastgelegd. In deze gebieden is het verboden een aantal waardplanten van bacterievuur, zoals wilde meidoorn (Crataegus), te planten. Buiten de zones is bestrijding van bacterievuur in openbaar groen niet verplicht.

Naktuinbouw voert de controles op bacterievuur uit in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij.