Bedrijfsleven werkt volop aan betere bosplantsoenketen

Ketenpartijen zijn hard bezig met aanbevelingen van Probos, met als doel om de Nederlandse bosplantsoenketen beter te laten functioneren. Dat meldt Jos Jansen, voorzitter van de Green Deal-stuurgroep ’Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt’.

Na het analyseren van diverse beplantingsprojecten kwam Probos een jaar geleden met drie aanbevelingen: zorg dat afnemers hun vraag naar plantmateriaal duidelijker formuleren, stimuleer hen om kwalitatief hoogwaardig materiaal te gebruiken, en verleng het certificeringssysteem van Naktuinbouw naar het eind van de afzetketen.

Educatietraject
In opdracht van de stuurgroep ontwikkelt Probos momenteel een educatietraject richting afnemers, zodat ze zich bewuster worden van de vraag naar plantmateriaal. In de praktijk blijken afnemers namelijk nog onvoldoende kennis te hebben, en/of bij inschrijvingen wordt meer op prijs gelet dan op kwaliteit. „Bewustzijn van de vraag begint bij het ontwerpen van projecten en het schrijven van bestekken”, aldus Jansen.

Ketenpartijen die actief bezig zijn met de Green Deal, zijn de zaadhandelaren (verenigd in BoHeZa), de kwekers (LTO-Cultuurgroep voor bos- en haagplantsoen), afnemers (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren, Bosschap en Algemene Vereniging Inlands Hout), Naktuinbouw en de Raad voor Plantenrassen.

Bron: De Boomkwekerij