‘Begroting 2014 minst van alle kwaden’

Het kabinet Rutte II heeft in de rijksbegroting voor 2014 gekozen voor het minst van alle kwaden. Dat stellen werkgeversorganisaties LTO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW.

„Het bedrijfsleven wordt relatief ontzien, maar de pijn van de recessie wordt nog hevig geleden. Met oplopende werkloosheid en de onder druk staande koopkrachtontwikkeling gaan veel kleinere ondernemers opnieuw een zeer moeilijk jaar tegemoet”, waarschuwen ze.

Vertrouwen broos
Het vertrouwen in het kabinet blijft broos bij de ondernemersorganisaties. Als voorbeeld noemen ze de beloofde lastenverlichting voor bedrijven die niet doorgaat.

De werkgeversorganisaties zijn blij dat het kabinet de financiering van de economie stapsgewijs gaat aanpakken. Ze noemen in dat verband het MKB-fonds voor institutionele beleggers een doorbraak die goed is voor bedrijven.

Ook de verhoging van het garantiepercentage voor leningen via de BMKB juichen zij toe.

Zelfstandigenaftrek

Minder blij zijn de drie organisaties met het plan van het kabinet de voorgenomen bezuinigingen (per 2015) op de zelfstandigenaftrek voor kleine ondernemers te verzachten. LTO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW willen de aftrek volledig intact houden.