Beheer en onderhoud Kop van Noord-Holland door één partij

De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud van het gebied Kop van Noord-Holland voor tien jaar uitbesteed aan één marktpartij: Dura Vermeer.

De Kop van Noord-Holland is het eerste langjarige, geïntegreerde gebiedscontract dat de provincie in de markt zet. Vanaf 2016 volgen gebiedscontracten voor alle gebieden in Noord-Holland. Het gaat om een nieuwe benadering, waarbij de provincie voor langere tijd nauw samenwerkt met de markt en een beroep doet op haar kennis en innovatiekracht.

Stevig volume
In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud, en enkele vervangingsinvesteringen, voor (vaar-)wegen, groen én civieltechnische kunstwerken gebundeld. Dit stevige volume en de tijdsduur maken het contract volgens de provincie aantrekkelijk voor marktpartijen.

De provincie laat het werk uitvoeren op basis van prestatie-eisen, waarbij de markt wordt uitgedaagd om de kosten over de gehele contractduur te minimaliseren.

Kwaliteit uit de markt
De provincie wil met deze nieuwe manier van werken meer kennis en kwaliteit uit de markt halen. De opdrachtnemer krijgt de rol van risicodragende procesaannemer, die de ruimte heeft om de kop van Noord-Holland naar eigen inzicht te beheren en onderhouden, en zelf haar eigen werkproces zo efficiënt mogelijk in te richten. De rol van de provincie verschuift daarmee van beheren naar beheersen. Zij schrijft niet langer alles voor, maar neemt een regisseursfunctie in.