Beheersing eikenprocessierups

Loonwerkers, boomverzorgers en hoveniers komen in hun werk steeds vaker de eikenprocessierups tegen. Daarnaast kunnen ook andere werkenden in het groen met de gevolgen van deze rups worden geconfronteerd.

De beheersing van de rups is geen eenvoudige zaak en de kans op gezondheidsklachten is groot. Ga daarom niet zelf aan de slag met het verwijderen van nesten. Laat de bestrijding over aan professionals.

Kijk op Stigas voor praktische tips en informatie over de eikenprocessierups.