Belastingdienst roept ondernemers op eerder btw-aangifte te doen

Op 30 april is het einde van de aangiftetermijn voor diverse ondernemersbelastingen. Omdat dit samenvalt met de particuliere aangifte inkomstenbelasting, roept de Belastingdienst ondernemers op om eerder btw-aangifte te doen.

De Belastingdienst vraagt ondernemers die voor 1 mei aangifte moeten doen, om de aangifte vóór 24 of 27 april in te sturen. Eventuele betalingen hoeven niet gelijktijdig met de aangifte te gebeuren.

Voor de Belastingdienst is het belangrijk dat de verschuldigde omzetbelasting in ieder geval op 30 april 2015 op de rekening van de Belastingdienst staat.

Tips
De Belastingdienst heeft diverse tips om aangifte makkelijker te maken:

-’s Ochtends, ’s middags tussen 15.00 en 18.00 uur en ’s avonds ná 22.00 uur zijn over het algemeen de beste momenten om aangifte te doen.
-Via internetbankieren kunt u uw betaling inplannen zodat het geld pas aan het eind van maand wordt overgemaakt.
– Download de Btw-Alert in de appstore. Hiermee hebt u uw betalingskenmerk bij de hand op het moment dat u gaat betalen. Ook zet deze app herinneringen in uw agenda.
– Doet u als ondernemer aangifte inkomstenbelasting? Gebruik dan de nieuwe Aangiftehulp Inkomstenbelasting voor ondernemers. Hier vindt u handige toelichtingen en hulpmiddelen voor uw aangifte.