De Boomkwekerij Droogte Belgen vragen of droogte als ramp kan worden aangemerkt

  Belgen vragen of droogte als ramp kan worden aangemerkt

  0

  De Belgische Boerenbond heeft bij monde van haar voorzitter Sonja De Becker de Vlaamse overheid gevraagd of de aanhoudende droogte kan worden erkend als ramp. De Boerenbond roept ondertussen leden die schade lijden op om bewijsmateriaal vast te leggen.

  Sonja de Becker heeft een brief gestuurd naar de Vlaamse minister van landbouw Joke Schauvliege waarin zij vraagt de droogte als ramp te erkennen. Volgens De Becker is het inmiddels met de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen duidelijk dat het hier een uitzonderlijke situatie betreft.

  Het verzoek volgt op het afkondigen van een verbod op het gebruik van oppervlaktewater in delen van Vlaanderen. „Die maatregel ontneemt de land- en tuinbouwers heel wat mogelijkheden om hun gewassen te beschermen tegen de droogte”, meldt de Boerenbond.

  Advies

  De Boerenbond adviseert boeren en tuinders bewijsmateriaal van  schade vast te leggen. Dat bewijsmateriaal is nodig om aan te tonen dat er sprake was van een situatie van overmacht. Dat kan recht geven op een eventuele schadevergoeding. Daarnaast adviseert de Boerenbond om:

  • Schade te melden bij de gemeente.
  • Een bezoek van de schattingscommisie aan te vragen.
  • De verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen.
  • Een schadebeschrijving op te stellen van die goederen die niet verzekerd zijn.
  • Niet te vergeten bij contractteelt de contractant op de hoogte te stellen.

  Reageer op dit artikel

  avatar