‘Besteed groenonderhoud uit aan agrariërs’

De LLTB, de Limburgse tuinbouworganisatie, wil dat groenonderhoud wordt uitbesteed aan agrariërs. Nu schiet onderhoud tekort door bezuinigingen van gemeenten.

Het bestuur van de LLTB-afdeling De Winning Limburg heeft in haar halfjaarlijkse overleg met wethouders van Leudal haar zorgen geuit over bezuinigingen op het onderhoud van groen.

Bermen worden nog maar één keer per jaar geklepeld en alleen bij onveilige situaties wordt op bepaalde plekken extra geklepeld. De sloten worden één keer per jaar gekorfd. Op het onderhoud van bomen wordt ook fors bezuinigd, maar desondanks blijft dit een taak van de gemeente.

Melding
De gemeente heeft aangegeven dat agrariërs bij overlast van overhangende takken rechtstreeks een melding kunnen doen bij de gemeente. De gemeente onderneemt dan op korte termijn actie.

LLTB heeft de gemeente gevraagd of het mogelijk is om het onderhoud uit te besteden aan agrariërs. Dit gebeurt nu ook in enkele kernen waar een groep bewoners zelf een aantal plantsoenen onderhoudt. De gemeente gaat dit onderzoeken.