Betrek bewoners bij beheer

„Sinds 2010 onderhouden wij onze wijk de Hoekwierde in Almere zelf en het groen heeft er nog nooit zo mooi bij gelegen. Het haalt gemakkelijk het kwaliteitsniveau A+. Dat komt omdat het met elkaar onderhouden van de openbare ruimte, meer is dan het werk alleen. Het heeft een enorme sociale impact.

Rondom het werk organiseren we borrels en barbecues. De wijkbewoners kennen elkaar en zijn heel betrokken bij hun omgeving geraakt. Ze delen de verantwoordelijkheid voor de buitenruimte en het is hen er veel aan gelegen om die er goed uit te laten zien. Daarnaast hebben ze heel veel lol in het werk zelf en dat werkt aanstekelijk. We begonnen met zestig vrijwilligers en inmiddels zijn er 120 mensen bij betrokken.

De aanleiding om de Stichting Zelfbeheer Hoekwierde op te richten was de grootschalige herinrichting van de wijk door de gemeente drie jaar geleden. We kregen een heel mooi kwalitatief gebied. Almere besloot echter om de frequentie van het groenonderhoud te verlagen omdat er minder geld voor was. Daarom besloten we het onderhoud zelf te gaan doen. Jaarlijks krijgen we een budget van €10.000 en daarvan doen we alles. Alleen de ondergrondse infrastructuur laten we aan de gemeente over. We organiseren het beheer en voeren het ook zelf uit. Ook wanneer er klachten van bewoners zijn, dan lossen we die zelf op.

De rol van de gemeente is veranderd in een adviseur, bijvoorbeeld bij het zaagwerk van grote bomen, dan gaat dat in samenspraak met de opzichter van de gemeente. Natuurlijk houdt de gemeente een oogje in het zeil, maar niet langer meer als controleur.

Om zelfbeheer te laten slagen is het cruciaal dat mensen het vrijwillig doen. Er zijn genoeg bewoners in de Hoekwierde die niet met ons meedoen. Dat is prima, je moet mensen niet iets gaan opleggen. Uiteraard zijn niet alle wijken geschikt voor zelfbeheer. In een wijk met veel doorganghuizen kun je je afvragen hoe groot de betrokkenheid is van de bewoners bij hun omgeving. Ook kun je niet van die mensen die van een paar tientjes per week een heel gezin in de steigers houden, verwachten dat ze in het perk van de gemeente gaan schoffelen. Toch denk ik dat er in wijken meer vermogen zit aan menskracht waarvan we als samenleving veel meer gebruik zouden kunnen maken.’’

Ton Huijzer
voorzitter Stichting Zelfbeheer Hoekwierde in Almere