Bezuinigingen op boomonderhoud kunnen leiden tot schade

„Veel gemeenten bezuinigen momenteel op beheer en onderhoud van bomen. De gevolgen daarvan zijn nu nog niet zichtbaar, maar kunnen op termijn zorgen voor achterstand in het onderhoud, met alle gevolgen van dien. Ook zijn er gemeenten die de vta-controle een jaar overslaan.

Het beeld wisselt per gemeente, sommige houden het onderhoudsbudget redelijk op peil. Maar er zijn ook gemeenten waar minder wordt gesnoeid en de vta-controle wordt teruggeschroefd. Dit kan op den duur voor problemen zorgen

Vooral de begeleidingssnoei bij jonge bomen is belangrijk. Als je daar nu op bezuinigt, gaat de boom al na vier jaar grote takken vormen en blijf je aan het snoeien. Daarbij kom je niet aan het eindbeeld wat je voor ogen had, wat tot waardevermindering van de bomen leidt. Ook zorgt dit voor klachten van burgers, wat gemeenten ook geld kost

Een ander punt waarop wordt bezuinigd zijn groeiplaatsen. Dit is in gemeenten met een goede grondslag niet zo’n probleem, daar blijven de bomen wel vitaal. Maar in grote steden, waar je zit met verhardingen en kabels en leidingen in de grond, heb je behoorlijk wat kunst- en vliegwerk nodig om bomen vitaal te houden. Veel gemeenten verzuimen nu te investeren in een goede groeiplaats, maar dit zorgt na een jaar of tien voor problemen met wortelopdruk of een slechte conditie van de boom. Zo’n boom wil niet de hoogte in.

Wanneer de vta-controle wordt overgeslagen, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Zo kan de Amerikaanse eik binnen een jaar zware dode takken ontwikkelen. Daar kan het overslaan van de vta-controle potentieel tot gevaarlijke situaties leiden, doordat takken afbreken. Als zo’n tak op een auto, of erger nog, op een voorbijganger valt, is het leed niet te overzien.

Een goed beheerplan is heel belangrijk, daardoor weet je als gemeente wat je hebt staan en wat er aan beheer moet worden gedaan. Zo kun je zelfs besparen op onderhoud. Als je bijvoorbeeld relatief veel Amerikaanse eiken hebt, kun je gaan denken aan vervanging voor een onderhoudstechnisch goedkopere boomsoort. Op dit moment heeft naar schatting 60% van de gemeenten een beheerplan. De vraag is natuurlijk in hoeverre dit wordt nageleefd, ook daar spelen bezuinigingen een rol.”

Martijn van der Spoel
Voorzitter Kring Praktiserende Boomverzorgers