Bijeenkomst gebiedsgerichte aanpak natuur

Op donderdag 7 april organiseert Stadswerk in samenwerking met de gemeente Tilburg de bijeenkomst ‘Op weg naar een gebiedsgerichte aanpak natuur’.

Bij stedelijke ontwikkelingen moet steeds een afweging worden gemaakt tussen de functie van het gebied en de in dat gebied voorkomende beschermde dier- en plantensoorten. De Flora en Faunawet is daarvoor momenteel het juridisch afwegingskader. De afweging wordt gemaakt aan de hand van natuurtoetsen op projectniveau, vaak uitsluitend aan de hand van gegevens uit het projectgebied en de directe omgeving.

Deze aanpak blijkt niet optimaal te zijn. Niet voor de te beschermen soorten, maar ook niet voor de gewenste ontwikkelingen die door deze aanpak vertraging kan oplopen. Gemeente Tilburg heeft een nieuwe gebiedsgerichte aanpak natuur in stedelijk gebied ontwikkeld als antwoord hierop. Tilburg wil die kennis met gemeenteambtenaren Ruimtelijke Ordening, projectontwikkelaars, ecologische bureaus en andere geïnteresseerden delen.

Stadsecoloog Mischa Cillissen bespreekt de voordelen en kansen van deze aanpak vanuit ecologisch, stedenbouwkundig en planologisch gezichtspunt. Ecologe Ineke Kroes leidt het onderwerp in. Pascal Hendriks, adviseur Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, BRO Boxtel licht de mogelijkheden van natuur inclusief ontwerpen toe.

De bijeenkomst is op donderdag 7 april van 13.30 – 16.30 in Veenendaal. Meer informatie bij Louise Kok van Stadswerk, louise.kok@stadswerk.nl. Deelname kost Stadswerk-leden € 25, -, niet-leden betalen € 50,-.