Bijeenkomst vernieuwde gedragscode 2014

De gedragscode beheer en onderhoud groenvoorzieningen 2014 is vernieuwd. Vereniging Stadswerk en Branchevereniging VHG organiseren een bijeenkomst over de doorgevoerde wijzigingen in de gedragscode, die op 15 en 31 oktober plaatsvindt.

Ook recente ontwikkelingen in het toepassen van de Flora- en faunawet bij beheer en onderhoud van groenvoorzieningen komen aan bod. Voor VHG-leden is deze informatiebijeenkomst gratis.

De gedragscode 2014 is een procesgerichte gedragscode die landelijk inzetbaar is door alle gemeenten, groenbedrijven en andere terreinbeheerders. Met het ‘plan van aanpak’ maakt u de gedragscode op maat voor uw lokale situatie. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst leert u hoe dit het meest succesvol kan.

Nieuwe onderdelen
Nieuwe onderdelen uit de gedragscode zijn:
– Richtlijnen voor zorgvuldig handelen per soortgroep;
– Deskundigheidscriteria voor inventarisatie van soortgegevens;
– Afstemming op bestekken en contracten;
– Omgaan met calamiteiten.

Certificaat verlengen
Door deel te nemen aan deze bijeenkomst én de deelsessie voor hercertificering kunt u gelijktijdig uw certificaat zorgvuldig handelen Flora- en faunawet niveau 1 of 2 verlengen. Dit kan voor certificaten die qua geldigheid zijn verlopen of binnenkort verlopen.

Informatie en aanmelden
Apeldoorn: 15 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur
Leiden: 31 oktober van 08.30 tot 13.00 uur
Aanmelden kan hier.