Bijstandsgerechtigden aan de slag bij Promen

Dertig bijstandsgerechtigden zijn per 1 april aan het werk gegaan bij de groenvoorziening van sociale werkvoorziening Promen. Tot 1 juni zullen nog eens twintig kandidaten uitstromen uit de bijstand.

Samen met de gemeente Gouda ontwikkelde Promen de Flexpool, een formule om bijstandsgerechtigden direct aan het werk te helpen. In de Flexpool bundelen jobcoaches van Promen en werkmakelaars van de gemeente hun krachten. Zij werken in het traject van een half jaar nauw samen, om zoveel mogelijk medewerkers voor langere tijd aan het werk te helpen.

Promen biedt de kandidaten een arbeidsovereenkomst voor een half jaar om extra werkervaring op te doen. Om na het half jaar de kansen op werk vergroten, worden de kandidaten ook geholpen bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan.

Enthousiast
De eerste dertig kandidaten zijn na een strenge selectie op 1 april gestart in de groenvoorziening bij Promen. Alle nieuwe medewerkers zijn enthousiast over hun nieuwe baan. De nieuwe medewerkers van Promen hebben inmiddels de arbeidsovereenkomst getekend en zijn direct aan het werk gegaan op diverse groenprojecten in de regio. Tot 1 juni zullen nog eens twintig kandidaten op deze manier uitstromen uit de bijstand.

Promen is de sociale werkvoorziening in de regio’s Midden-Holland en IJsselgemeenten.