‘Biochar is geen wondermiddel’

Het Belgische Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) deed een langjarig onderzoek naar de effecten van Biochar op de kwaliteit van de bodem. De conclusies zijn dat de positieve effecten erg beperkt zijn en dat een jaarlijkse gift van compost veel beter werkt.

Biochar is een restproduct van pyrolyse, een manier om brandstof te winnen uit groen afval. Met het koolstofrijke zwarte poeder zijn in ontwikkelingslanden veelbelovende resultaten geboekt. Reden voor het ILVO om het product uitgebreid te testen onder gecontroleerde omstandigheden en in veldproeven.

In laboratoriumproeven met drie gewassen bleek het middel alleen een ziekteonderdrukkende werking te hebben tegen Botrytis bij aardbeien, in tests met sla en aardappel werden geen positieve resultaten gevonden.

Compost beste strategie
In veldtesten (op nutriëntrijke, maar koolstofarme bodems) bleek Biochar wel in staat het koolstofgehalte en de pH van de bodem omhoog te krijgen, maar een positief effect op het bodemleven, de vruchtbaarheid van de bodem, de gewasopbrengst en de ziekteweerbaarheid bleef uit.

Een jaarlijkse gift van compost zorgde wel voor een verbetering op deze punten, met uitzondering van de gewasopbrengst. Het ILVO concludeert dan ook dat herhaald gebruik van compost de beste strategie is om de bodemkwaliteit op te krikken.

Klik hier voor een filmpje over het onderzoek (Bron: ILVO)