Biodiversiteitsonderzoek Prins Bernhardbos Haarlemmermeer

Ecologisch advies- en onderzoeksbureau Ecologica start in het Prins Bernhardbos in de Haarlemmermeer een biodiversiteitsonderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel het in kaart te brengen van wat het verschil is qua biodiversiteit tussen de verschillende plantmethoden.

In dit parkbos tussen Haarlem en Hoofddorp is in 1999, direct na de aanleg, een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd op het voorkomen van vogels in dit bos. Dit bos kenmerkt zich namelijk door twee verschillende plantmethoden: de integrale beplantingsmethode en de traditionele blijver-en-wijkermethode.

Dit onderzoek leverde destijds geen opvallende resultaten op. Nu, zestien jaar later, is de vraag of er verschillen zijn en zo ja, wat hun betekenis dan is. Het vergelijkingsonderzoek gaat dan ook plaatsvinden in beide beplantingsmethoden.

Veldbezoeken
De verzamelde veldgegevens zullen worden geanalyseerd op verschillen tussen de twee beplantingsmethoden. De veldbezoeken zullen vanaf nu tot augustus plaatsvinden. Rapportage en afronding is aan het einde van dit jaar.

In het voorjaar van 1999 zijn op 20 ha zowel de traditionele (10 ha) als de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) (10 ha) toegepast bij aanplant in het Prins Bernhardbos.

Initiatiefnemer
Het onderzoek is gestart op initiatief van het Ruyteninstituut en kan dankzij sponsorgelden van de gemeente Haarlemmermeer en Recreatie Noord-Holland alvast beginnen. Gehoopt wordt op nog meer sponsoren en subsidiegelden om het onderzoek in zijn volledigheid te kunnen uitvoeren.

In de begeleidingscommissie hebben zitting: Recron Noord- Holland, Recreatie Noord-Holland, BTL Advies, Entente Florale Nederland, gemeente Haarlemmermeer, Staatsbosbeheer, Stadswerk, Wellantcollege, innoVirens en Dick Vonk, gepensioneerd stadsecoloog van Haarlem.