Biomassa Alliantie onderzoekt mogelijkheden groen afval

Vorige week is in Diepenveen de Biomassa Alliantie opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van terreinbeheerders, overheden en kennisinstituten op het gebied van biobased economy.

Bestuurders van tien partijen hebben zich verbonden aan de Biomassa Alliantie. Hieronder bevinden zich partijen als Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen en de Unie van Bosgroepen.

Bij terreinbeheer komt biomassa vrij zoals gras, bladeren en hout. De partners van de Biomassa Alliantie zien die als waardevolle grondstoffen. Daarom investeren zij in kennisontwikkeling en het verkennen van kansen voor concrete projecten die tot een duurzame omslag leiden.

Juist de gouden driehoek van praktijk (terreinbeheer), wetenschap (kennisinstituten) en beleid (overheden) moet een stevig fundament bieden voor een duurzame verandering.