Bodem versterkt of beperkt droogteschade

De bodem bepaalt in belangrijke mate hoe klimaatbestendig planten zijn. Een bodem met gunstige eigenschappen verbetert het herstelvermogen van planten bij hitte en droogte, maar een ongunstige bodem draagt juist bij aan schade. Dit blijkt uit recent onderzoek van Wageningen University & Research.

De onderzoekers bepalen in welke mate extreme droogte en hitte planten beïnvloeden, door te kijken naar de ’groenheid’ van de plant met behulp van satellietbeelden. „De groenheid van een plant wordt ook wel gezien als de mate van productiviteit”, legt dr. Titia Mulder uit, werkzaam bij de groep Bodemgeografie en Landschap van WUR en eerste auteur van het onderzoek. „Wanneer het groen afneemt in perioden van extreme hitte en droogte, betekent dit dat de plant minder productief is en droogteschade oploopt.”

Het onderzoek baseert zich op 26 jaar aan maandelijkse gegevens over de groenheid van planten in heel Europa, verzameld tussen 1982 en 2008. Deze gegevens zijn vervolgens gekoppeld aan de maandelijkse meteorologische gegevens en bodeminformatie.

Symbiose
Bodems met ongunstige eigenschappen kunnen het effect van extreme hitte en droogte op de groenheid van planten versterken en het herstel vertragen. Bijvoorbeeld omdat planten niet diep genoeg kunnen wortelen om bij het grondwater te komen, of omdat de bodem van zichzelf niet diep genoeg is. Planten op een ’gunstige bodem’ zijn bestendiger door de aanwezigheid van kleideeltjes, organisch materiaal en een goede bodemstructuur die beter water vasthoudt.

Met name de aanwezigheid van symbiotische relaties tussen planten en bodemleven, bijvoorbeeld mycorrhiza, is zeer belangrijk voor planten om bestand te zijn tegen een veranderend klimaat. Zo’n symbiotisch netwerk maakt het voor sommige plantensoorten mogelijk om alsnog het nodige vocht te kunnen opnemen.

De mycorrhiza schimmel (witte draden) verlengt het wortelsysteem (bruin) van de plant en versterkt de capaciteit voor opname van voedingsstoffen (Bron: Rachael Kowaleski)

De groenheid van planten nam over het hele onderzoek gemeten met gemiddeld 31% af wanneer ze getroffen werden door extreme hitte en droogte. Het verschil in groen was gemiddeld het sterkst na een maand en bleef tot ongeveer vier maanden waarneembaar. De afname in productiviteit hangt sterk af van het klimaat-, vegetatie- en bodemtype.

In het algemeen hebben planten in Zuid-Europa minder last van extreme hitte en droogte dan in Noord-Europa. In het Middellandse Zeegebied is het effect minder sterk, omdat de planten hier zich hebben aangepast aan een droog en warm klimaat. Het gevolg is wel dat deze gebieden minder groen zijn, waardoor ze in het algemeen minder productief zijn en minder CO2 opnemen dan noordelijk gelegen gebieden met een koeler en natter klimaat. Juist deze gebieden, met name de taiga en boreale bossen, blijken erg gevoelig voor extreme droogte en hitte.

Gezond ecosysteem en bodemgesteldheid
In de toekomst gaan we steeds vaker te maken krijgen met extreme droogte en hitte. Dit kan productieve ecosystemen zoals in Noord- en Oost-Europa uit balans brengen, waardoor ze minder goed in staat zijn om CO2 op te slaan. Het is daarom belangrijk dat toekomstig klimaatbeleid zich richt op het behouden en creëren van een gezond ecosysteem en een gezonde bodemgesteldheid, met name in gevoelige ecosystemen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties