Bomen in de stad zijn onbetaalbaar!

„Er is te weinig geld voor het vervangen van het Nederlandse boombestand. Bomen worden gefinancierd vanuit de algemene middelen en moeten wedijveren met alle andere gemeentelijke belangen zoals sportvoorzieningen, onderwijs en de financiering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Participatiewet.

Het beheer van de totale openbare ruimte staat onder druk, ook voor wegbeheer en openbare verlichting. Eén rechterlijke uitspraak over gemeentelijk aansprakelijkheid als gevolg van ’oneffenheden in het wegdek’, en er komt bestuurlijk geld vrij. Gaat de straatverlichting een half uur eerder uit, dan klinkt de roep om sociale veiligheid en wordt de beslissing om te besparen teruggedraaid.

Ook bomen zijn politiek gezien risicovol. Niet zelden verdeelt een voorgenomen vervanging een straat in twee kampen, die volledig tegenstrijdige belangen nastreven. De ene groep eist het behoud (soms tegen beter weten in zoals bij de Anne Frankboom), de andere groep wil dat die luizenaantrekkende, schaduwgevende rotzooi wordt verwijderd en nooit meer terug komt. Het vraagt politieke moed om te laveren tussen voor- en tegenstanders. En het kost ook nog geld, veel geld zelfs.

Een gemiddelde stad met 45.000 inwoners heeft zo’n 30.000 bomen. Per boom is €2.000 nodig, oftewel 30.000 x €2.000 = €60 miljoen. Wanneer elke boom vijftig jaar meegaat, is dit structureel per jaar €1,2 miljoen. Ongeveer net zo veel als de jaarlijkse onderhoudsbegroting voor het totale openbare groen in zo’n gemeente!

Met uitzondering van incidentele stadsvernieuwing is vrijwel nergens structureel boomvervanging tot stand gekomen. Stilzwijgend wordt steeds opnieuw één slechte boom met ’verhoogd veiligheidsrisico’ verwijderd. Iedereen kent die jaren ’50-buurtjes en de woonerven uit de jaren ’80 met het restant van de oorspronkelijke bomen. Die bomen gaan tussen nu en tien tot vijftien jaar gewoon dood, oftewel 50 tot 60% van ons boomareaal!

Bomen in de stad zijn onbetaalbaar voor ons, voor het leef-
milieu. Zorg dat de angst van de tegenstanders van structurele boomvervanging niet bewaarheid wordt: een kaalslag, niet in één straat, maar in hele woonwijken.”

Marjan Dat
Interim (project)manager Stoutgroep