Bomen in straat verhoogt gezondheid

Onderzoekers van The University of Chicago hebben een grootschalige studie gedaan in de Canadese stad Toronto naar de effecten van bomen op de gezondheid. Mensen die in straten wonen waar veel bomen staan, voelen zich gezonder en hebben minder kans op hoge bloeddruk en suikerziekte.

De onderzoekers koppelden satellietbeelden en datagegevens over 530.000 bomen in de stad Toronto – gecategoriseerd per soort, locatie en kroondiameter -, aan gegevens uit epidemiologisch onderzoek onder ruim 31.000 inwoners naar het voorkomen van hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en psychische aandoeningen en aan uitkomsten van enquêtes naar individuele gezondheidsbeleving. De uitkomsten werden gecorrigeerd op leeftijd, opleiding, inkomen en dieet.

Bomen in straten bleken een overtuigend effect te hebben op de gezondheid van degenen die er in de buurt woonden. Omdat er een verband is tussen een hoger inkomen en een betere gezondheid, gebruikten de onderzoekers dat als graadmeter om de effecten van bomen kwantificeerbaar te maken. Als je tien bomen toevoegt rond een huizenblok verbetert dat de gezondheidsbeleving van de bewoner evenveel als van iemand die 10.000 dollar per jaar meer verdient. Elf bomen extra verminderde de kans op hoge bloeddruk, suikerziekte en obesitas net zoveel als bij iemand die 20.000 dollar op jaarbasis meer verdient.

Oorzaak?
Opvallend was dat bomen in de publieke ruimte meer effect opleverden dan in de particuliere tuinen. Wat hiervan de reden was, is niet onderzocht, maar de onderzoekers vermoedden dat dat komt omdat de bomen in de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk zijn. De reden waarom bomen een belangrijke impact hebben op de gezondheid, is eveneens geen onderwerp van onderzoek geweest. De onderzoekers nemen aan dat dat te maken heeft met de zuiverende werking van bomen op de luchtkwaliteit en met het stressverminderende effect van groen.