Bomenbieb.nl nieuwe online bomengids

Bomenbieb.nl is een nieuwe online bomengids met informatie en foto’s van Nederlandse boomsoorten, boomziekten, aantastingen en monumentale bomen.

De bedoeling van de site is om goede bomeninformatie voor veel mensen toegankelijk te maken op het internet. De site steunt op drie pijlers: boomsoorten, boomziekten en monumentale bomen.

Wat pleit voor de site, is dat de informatie afkomstig is van mensen uit het bomenvak. Initiatiefnemers Simen Brunia en Bram van der Weerden zijn in het dagelijks leven werkzaam bij respectievelijk Bomenwacht Nederland en Copijn Boomspecialisten. Zeker voor groene vakmensen die niet dagelijks met bomen te maken hebben, kan de site daarom een goede bron van kennis zijn.

Voor de professional is de site nog wel wat beperkt qua omvang. Vooral het aantal boomsoorten is aan de kleine kant. Maar dit probleem zal vermoedelijk vanzelf verdwijnen als de site geregeld wordt aangevuld. Dan kan Bomenbieb uitgroeien tot een waardevolle bron van informatie voor de particulier én de professional.