Bomenstichting toont markante populieren tijdens Dag van de Populier

Zondag 11 oktober is de ‘Dag van de Populier’. De Bomenstichting maakte een overzicht met bijzondere populieren: monumentale bomen, bakenbomen en bomen met een verhaal.

De Bomenstichting vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de populier. Want het gaat niet goed met de populier in Nederland. In vroeger tijden werd een miljoen populieren per jaar aangeplant. Tegenwoordig zijn dat er nog enkele tienduizenden.

Doordat de populier een snelgroeiende boomsoort is, leende hij zich goed voor aanplant langs wegen, zoals in de pas aangelegde Flevopolders. Ook vinden we veel populieren langs de kust, op dijken en vroeger dienden ze als baken voor schippers. Dit maakt de populier een typisch Hollandse boom, die bij ons landschap hoort.

Takbreuk
Tegenwoordig is de populier een stuk minder populair. Zo wordt de boom in sommige gemeenten gekapt uit angst voor takbreuk. Onderhoud lijkt kostbaarder dan kappen. En bij kap worden vaak geen populieren teruggeplant.

Zonde, volgens de Bomenstichting. Naast het feit dat de populier het landschappelijk karakter van grote delen van Nederland heeft bepaald, is de boomsoort ook van belang voor verschillende planten, dieren en paddenstoelen. Op deze wijze dreigt biodiversiteit verloren te gaan.

Mooiste populieren per provincie
De Bomenstichting selecteerde voor deze eerste Dag van de Populier mooie en bijzondere populieren van Nederland. Op de site van de Bomenstichting vindt u per provincie verschillende populierensoorten, die de moeite van het bekijken waard zijn.