Boom van het Jaar in een nieuw jasje

De promotiecampagne ‘Boom van het Jaar’ blijft bestaan en wordt in een moderne versie uitgevoerd. Groene vakmensen mogen straks zelf bomen nomineren en uit een door een deskundige jury aangewezen selectie kiezen boomkwekers uiteindelijk dé Boom van het Jaar.

De Cultuurgroep Laanbomen en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten zet de campagne rond de Boom van het Jaar voort. Al ruim tien jaar wordt een boom op basis van een thema aangewezen. Via posters wordt promotie gemaakt voor deze en soortgelijke bomen.

Die opzet wordt voortgezet, alleen wordt het vak nu actief betrokken bij het selecteren van de uitverkoren boom. Niet alleen boomkwekers maar ook andere groenprofessionals.

Kandidaten
In oktober zal het vak via de bladen Tuin en Landschap en De Boomkwekerij worden opgeroepen kandidaatbomen aan te dragen. Een jury nomineert vervolgens uit het aanbod drie bomen.

Tijdens de gecombineerde jaarvergadering van de cultuurgroepen Bos & Haagplantsoen en Laanbomen in januari 2014 zullen de leden van deze cultuurgroepen dé boom kiezen.

De ’Boom van het Jaar’ verkiezing staat los van de verkiezing van de ’Boom van de toekomst’. De winnaar van die campagne zal op de Boominfodag op 31 oktober bekend worden gemaakt.