Boomkwekers gaan over op Groenkeur

Duurzame Boomkwekers Nederland (DBN) gaat zich aansluiten bij Groenkeur. In de praktijk betekent dit dat leden die nu een Milieukeurcertificaat hebben straks via Groenkeur worden gecertificeerd.

DBN heeft zich de afgelopen periode beraden op de toekomst. Gezien het feit dat in aanbestedingen nauwelijks of geen vraag is naar Milieukeur gecertificeerd product, is DBN op zoek gegaan naar alternatieven. Volgens DBN is Groenkeur een keurmerk waar vraag naar is in de markt.

Op dit moment is Groenkeur actief in een deel van de handelsketen; hoveniers, grootgroenvoorzieners en richting consumenten. Door toevoeging van boomkwekers is de keten gesloten.

Bekeken wordt ook of het keurmerk een internationale component kan krijgen. Voor kwekers is immers van belang dat zij zich ook in het buitenland kunnen onderscheiden met een erkend duurzaamheidskeurmerk.