Brainstormsessie toekomst boomverzorging

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst Boomverzorging op 7 januari bij IPC Groene Ruimte, kwamen professionals uit de boomverzorging bij elkaar om over de toekomst van het vak te praten. Zo’n 30 mensen deelden hun ideeën op de brainstormsessie.

Ideeën werden ingedeeld in de drie categorieën: waarvan nemen we afscheid, wat behouden we en wat missen we nog. In de eerste categorie werd onder meer genoemd dat de angst voor bomen (de nadruk op gevaar van windworp, afwaaiende takken en boomziektes). Deze angst levert op korte termijn misschien werk op, maar geeft de boom op langere termijn een slecht imago.

Intensive care-bomen
Ook van de ’intensive care’ bomen moeten we af, dat wil zeggen bomen die op een marginale groeiplaats zijn geplant, het slecht doen en veel aandacht nodig hebben. Ook zal er niet zozeer meer in aantallen bomen moeten worden gedacht, maar in groen volume, want daar gaat het tenslotte om.

Behouden
Wat er volgens de aanwezigen behouden moet blijven zijn: kwalitatieve boomverzorging, kennis, en het feit dat de kennis aanwezig is bij degenen die het werk uitvoeren (en bijvoorbeeld niet alleen bij een universiteit), ook certificering werd genoemd als iets waardevols om te behouden.

Belangenbehartiging
Wat er gemist wordt is goed ontwerp, waarin bomen op de juiste plek staan en ook een goede groeiplaats krijgen, eventueel gecombineerd met waterberging. Daarnaast bestaat er behoefte aan gemeenschappelijke, eenduidige belangenbehartiging. Tot slot moet de waarde van bomen duidelijk worden gemaakt aan publiek en politiek. Bijvoorbeeld met behulp van i-Tree of TEEB.