BuitenBeheer NLW Groep naar Dolmans

NLW Groep draagt de activiteiten van NLW BuitenBeheer met ingang van 1 januari 2105 over aan Dolmans Landscaping Group. De ongeveer 180 WSW-medewerkers blijven in dienst bij NLW en worden gedetacheerd bij Dolmans.

Regulier personeel, zoals afdelingsmedewerkers en meewerkend voorlieden, wordt een dienstverband bij Dolmans aangeboden. Het gaat daarbij om in totaal 27 medewerkers.

Aan het besluit ging een uitgebreid aanbestedingstraject vooraf waar ook de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas bij betrokken waren. NLW Groep voert de Wet sociale werkvoorziening uit voor deze drie gemeenten.

Directeur Peter Fleuren: „Duurzaamheid van de samenwerking was een belangrijke factor in het traject. Na een zorgvuldige afweging bleek Dolmans Landscaping Group de best passende aanbieding te hebben gedaan.”

Geen grote veranderingen
Voor het personeel verandert er in grote lijnen niet veel, aldus interim-directeur Pieter van Dongen van NLW, die de overname voorbereid heeft. „De SW-medewerkers blijven bij ons in dienst en ook het werk zal in wezen niet anders worden. De drie gemeenten hebben namelijk toegezegd hun groenopdrachten de komende periode te laten uitvoeren door Monsdal BuitenBeheer Limburg Noord, de nieuwe naam van de vennootschap.

Daarmee is de werkgelegenheid voor de medewerkers gewaarborgd. En dat geldt ook voor het regulier personeel. Zij kunnen in dienst treden bij Monsdal BuitenBeheer, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden en hun opgebouwde rechten en plichten.”

Regulier werk
De keuze om activiteiten niet meer vanuit de eigen organisatie uit te voeren past in het beleid van NLW Groep. Medewerkers met een WSW-dienstverband voeren hun werk op een zo regulier mogelijke wijze uit en NLW Groep zorgt voor de begeleiding, voor zover die nodig is.

Lucien Peeters, wethouder Leven van Venray: „Met deze overname speelt NLW Groep in op de invoering van de Participatiewet op 1 januari volgend jaar. Als gevolg daarvan zal het aantal mensen met een WSW-dienstverband de komende jaren afnemen, omdat er geen mensen meer instromen.”

Voordelen
Wethouder Birgit op de Laak van Horst aan de Maas: „Dolmans werkt al intensief samen met andere SW-bedrijven. Dit is de vijfde overname die zij op dat vlak doen. Dat geeft vertrouwen dat de medewerkers van NLW goed terechtkomen.”

Raf Janssen van Peel en Maas valt haar bij: „Er volgt nu een zorgvuldig overnametraject. NLW Groep zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zowel de medewerkers als de klanten zo min mogelijk merken van de overgang.”

De officiële bekendmaking van de overname. Van links naar rechts: Peter Fleuren (Algemeen Directeur NLW Groep), Lucien Peeters (Bestuursvoorzitter NLW Groep én wethouder gemeente Venray), Jan Faessen (medewerker van NLW BuitenBeheer), Pieter van Dongen (tot 1 september Algemeen directeur a.i. van NLW Groep, tot het einde van het jaar begeleider van de externe vervreemdingen), Erwin Janssen (directeur van Dolmans Landscaping Group) .