Campagne De Levende Tuin van start op Plantarium

Branchevereniging VHG en NL Greenlabel leggen op boomkwekerijvakbeurs Plantarium De Levende Tuin aan. Op vrijdag 28 augustus start hier de bewustwordingscampagne De Levende Tuin.

Uitgangspunt van de campagne is dat ieder individu kan bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving. Elke handeling telt, hoe klein ook.

Bij deze campagne worden initiatiefnemers VHG en NL Greenlabel ondersteund door organisaties zoals Tuinbranche Nederland, GNL Stadswerk, Netwerk Groene Bureaus, de Vlinderstichting, de Vogelbescherming, de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten en Wageningen Universiteit/Alterra.

Deze partijen maken binnen hun achterban en netwerk de principes van De Levende Tuin zichtbaar en gemakkelijk toepasbaar. Ook tonen ze de effecten ervan en werken ze samen om deze duurzame beweging groter te maken.

Openbaar groen
Op vrijdag staat het openbaar groen in de schijnwerpers. Op deze dag organiseert gemeente Alphen aan den Rijn in samenwerking met de VHG een themabijeenkomst ‘Nut van Groen’ voor wethouders en hoofden groenvoorziening van de G32.

VHG-directeur Egbert Roozen vertelt over De Levende Tuin en aansluitend worden de deelnemers middels experttours in contact gebracht met de standhouders. Ook de hoveniers worden voor deze dag uitgenodigd om te komen.