iVerde en Vitale Groene Stad op campagne

De Vitale Groene Stad en iVerde roeren zich in de campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Beiden bestoken lokale politici met informatie over de waarde van groen.

De Vitale Groene Stad doet dat met het rondsturen van een eerste van vier pamfletten onder de titel ’Een groene stemming’. Op een pagina wordt kort en bondig uitgelegd waarom investeren in een groene omgeving loont.

iVerde verspreidde in oktober al een pamflet en komt in januari met informatie over het effect van groen op de ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden tot het inrichten van groene schoolpleinen.

Maatschappelijk kapitaal
iVerde zoekt de publiciteit met stevige uitlatingen. Zo zegt woordvoerder Egbert Roozen dat „we moeten stoppen met het vernielen van ons maatschappelijke kapitaal openbaar groen”. Hij staaft dit met een rekenvoorbeeld dat is gebaseerd op wetenschappelijke informatie.

Die informatie is verwerkt in een rekenmodel dat gemeenten kunnen benutten om uit te rekenen wat de baten zijn van een investering, TEEB stad genaamd. „Een mooi voorbeeld is het winkelcentrum van Almelo. Als hier 28 bomen zouden worden gepland, dan levert dit jaarlijks een extra omzet van 2,7 miljoen euro voor de winkeliers in dit gebied op”, aldus Roozen. „Het is dus geen fabeltje dat het openbare groen ook tot ons economische kapitaal gerekend kan worden. Genoeg reden dus om hierin te blijven investeren.”