Check je werkstress

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken. Ook de Inspectie SZW gaat de komende jaren extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

De communicatiecampagne ‘Check je Werkstress is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van te veel werkstress en moet ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal.

Minister Asscher: „Het is nu vaak nog een taboe om over werkstress te praten, daar schamen werknemers zich voor. Maar de bekende uitspraak ‘van hard werken wordt niemand ziek’ klopt in de praktijk niet. Met hard werken is niks mis, maar de randvoorwaarden om dit te kunnen doen moeten er wel zijn.”

Asscher moedigt aan dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in cao’s worden vastgelegd. Uit onderzoek blijkt dat 12% van de werknemers burn-out klachten heeft. Ruim 40% van de werknemers vindt zijn werk mentaal belastend en een kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ook heeft 40% van de werknemers behoefte aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.

Doe hier de stress-test.