Climate Campus als antwoord op klimaatverandering

  Maar liefst zevenendertig partijen zeggen ja tegen de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta en zetten daarmee in op een stevig en innovatief antwoord op klimaatverandering. Ook de VHG tekende voor de oprichting.

  Gerenommeerde instellingen zoals KNMI en CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD, Kadaster en diverse adviesbureaus, woningcorporaties en onderwijsinstellingen doen mee aan de Climate Campus.

  In de intentieverklaring zeggen partijen toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren. En daarmee stad en delta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen.

  Economisch motief

  Daarnaast is er een economisch motief. Partijen zien mogelijkheden om met innovatie en implementatiekracht nieuwe business en banen te scheppen. Met de Climate Campus als innovatiewerkplaats willen zij excellent onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid ontwikkelen, en naast investeerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken. Daarmee kan de Climate Campus een partner zijn voor de klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s.

  Steden kwetsbaar voor klimaatverandering

  Er wordt in de IJssel-Vechtdelta door Provincie Overijssel, de waterschappen en gemeenten al jaren samengewerkt. Doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Het zijn economische hotspots die kwetsbaar zijn voor extreme plensbuien, langdurige hitte en droogte.

  Zo kunnen bedrijven stil komen te liggen als hun pand onder water loopt, zoals bij het VUMC gebeurde. Dat levert vaak grote economische schade op. Zwolle en de IJssel-Vechtdelta partners zijn erop uit om dat te voorkomen. En vooral: om de stad mooier, groener en slimmer te maken. Daarbij zijn ze qua schaalgrootte en wateropgave een demonstratiedelta bij uitstek voor innovaties in klimaatadaptatie. De oplossingen die hier worden ontwikkeld zijn ook relevant voor andere deltasteden.

  Nieuwe Deltawerken

  Zwolle ligt op het laagste punt in de IJssel-Vechtdelta. Met de stijging van de zeespiegel en het IJsselmeer en de toename van extreme plensbuien staat de waterveiligheid steeds meer onder druk. Tot voor kort volstond het wegpompen van water en het versterken van dijken nog. Daar is Nederland wereldberoemd mee geworden. Echter, dit soort maatregelen blijkt niet meer afdoende.

  Het klimaatvraagstuk vraagt om nieuwe deltawerken. Aanvullend aan dijkversterking zijn dit oplossingen op allerlei schaalniveaus. Van de regenton in de achtertuin en groene gevels tot en met een geluidswal die uitgevoerd wordt als noodwaterkering, zoals in Stadshagen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties