Code rood voor natuurgebieden

Diverse veiligheidsregio’s hebben code rood afgekondigd in verband met de kans op natuurbranden. Dit als gevolg van de droogte en hoge temperaturen.

De veiligheidsregio’s Gelderland Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Twente en Zeeland hebben code rood afgekondigd in verband met de kans op natuurbranden.

Naast code rood voor Gelderland, Overijssel en Zeeland is er in een aantal andere regio’s code oranjevan kracht. Dit geldt voor Brabant, Noord-Limburg, Utrecht, Noord-Holland-Noord en Drenthe.

Stookverboden
Bij code rood is het verboden om open vuren te maken en ook verleende ontheffing voor stookverboden zijn meestal niet meer geldig. Wees extra alert in natuurgebieden met heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

Ook bij code oranje zijn zaken als vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk niet toegestaan.

Kijk voor een overzicht van de risico’s op natuurbrandrisico.nl.