Controles op misstanden land- en tuinbouw

De Inspectie SZW start deze maand met gerichte inspecties in een aantal sectoren waaronder de land- en tuinbouw. Vooral bedrijven die al eerder in de fout zijn gegaan kunnen een bezoek verwachten.

In de detailhandel, horeca en land- en tuinbouw is nog vaak sprake van onderbetaling, illegale tewerkstelling, te lange werktijden en het werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Deze misstanden leiden tot onnodige risico’s voor werknemers en oneerlijke concurrentie tussen bedrijven.

De Inspectie SZW vindt het belangrijk dat er eerlijk, gezond en veilig wordt gewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer om wet- en regelgeving na te leven. Bedrijven die de wet- en regelgeving niet naleven kunnen hoge boetes en sancties krijgen.

De inspecties duren nog het hele jaar.