Ctgb trekt toelating Roundup-middelen in

Het Ctgb heeft de toelating ingetrokken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat met de formuleringshulpstof POE-tallowamine. Dit vloeit voort uit het besluit van de Europese Commissie dat op 2 augustus dit jaar is gepubliceerd.

Het besluit betreft niet de middelen die enkel glyfosaat bevatten, maar alleen die middelen waar de hulpstof POE-tallowamine aan toe is gevoegd.

Het gaat bijvoorbeeld om Roundup Econ 4 en Roundup Energy, beiden van Monsanto, die onder andere waren toegestaan voor onkruidbestrijding in het openbaar groen. Overigens blijven diverse Roundup-producten nog wel beschikbaar, zoals Roundup Evolution en Roundup Huis & Tuin. Van een groot aantal hiervan vervalt de toelating op 30 juni 2017.

Andere middelen
Andere onkruidbestrijdingsmiddelen waarvan om dezelfde reden de toelating is ingetrokken, zijn: PANIC, MON 79632, Shyfo, Glifonex, Sphinx, Glycar, Amega, Cliness, Clear-up concentraat, Quit onkruidstop, Pokon onkruid totaal stop concentraat, Imex-glyfosaat 2, Glyfos, HG onkruidweg concentraat, Glyphogan, Akosate, Glyfosaat Vloeibaar GDC, Onkruiddoder Concentraat DRE, Clinic Ace, Super Clean-up 360, Klaverblad Ultra Glyfosaat,

Er is een aflevertermijn afgesproken tot 22 december 2016 en een opgebruiktermijn tot 22 mei 2017.

Gebruiksverbod
Sinds maart dit jaar geldt er een professioneel gebruiksverbod voor alle gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen, met uitzondering van bepaalde situaties waar de veiligheid in het geding is. Met ingang van november 2017 geldt er een algeheel professioneel verbod voor gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.